Úřady a instituce

Pošta od kladského pomezí

Pošta od kladského pomezí: 1850 Jan Klos Do roku 1850 zřizovány byly vládou poštovní stanice při hlavních silnicích. Stanice byly ve větší vzdálenosti od sebe: v naší krajině nacházely se jen v Náchodě, v Jaroměři a v Rychnově. V ostatních městech pošt nebylo, ani Broumov toho času pošty neměl. Města ta přidělena byla poštou k městům svrchu jmenovaným. Nové Město nad Metují na příklad přiděleno bylo k Náchodu. Spojení mezi oběma městy …

Pošta od kladského pomezí Pokračovat ve čtení »

Školy na kladském pomezí ke konci 18. století

Václav Černý Jak ohromný pokrok učinilo všeobecné vzdělání školské za poslední století, je každému známo. Ale plně si jej uvědomíme teprve tehdy, můžeme-li dnešní stav srovnati se stavem minulým, jestliže se zachovaly starší zprávy. A vskutku se zachovaly zprávy velmi cenné o školství v celých Čechách z let 1790-1798. Při reformách školských, jež byly u nás …

Školy na kladském pomezí ke konci 18. století Pokračovat ve čtení »

Školní inspekce v Krčíně 1870

Bohumil Dvořáček Ve Státním archivu v Náchodě si lze pročíst Zápisky o konaných inspekcích škol soudního okresu Novo-Městského a okresu Opočenského ode dne 17. května do dne 6. července léta 1870,“ které pořídil okresní školní inspektor Tomáš Vorbes. Jmenovaný ve své zprávě dne 6. července 1870 zaznamenal: „Krčínská škola je dobré stavení, sem tam na hospodářských staveních porouchaná …

Školní inspekce v Krčíně 1870 Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru