Lumír

Pěvecko-ochotnická jednota Lumír byla registrována v roce 1905, v roce 1908 byla potvrzena. Rozpadla se v roce 1956.

Tento krčínský pěvecký spolek dosáhl pozoruhodných úspěchů. Za první republiky měl Lumír výborného sbormistra Jaroslava Vanického. Koncem 30. let řídil ženský a smíšený sbor František Krahulec (*27. 12. 1914 v Novém Městě nad Metují, † 21. 4. 2000), mužský sbor jeho kolega Václav Suchánek. Předsedou byl Josef Dyntar a po něm odborný učitel František Prostředník. František Krahulec stál v čele smíšeného pěveckého sboru až do roku 1956.

V roce 1912 dle fota otištěného v lednovém čísle Ochotnického divadla čítal Lumír 34 členů.

abfc56db1452f50cee45b188bf4e82badea6ef9f(2)

Členové Pěvecko-ochotnické jednoty Lumír v Krčíně se nechali vyfotografovat mezi lety 1905 až 1911.

Lumír se sbormistrem Fr. Krahulcem v r. 1947
Sbor Lumír se sbormistrem Fr. Krahulcem v r. 1947
DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují: Městský úřad, 1998, s. 368-369. ISBN 80-238-3095-3.
MIKALOVÁ, Šárka. Odkaz Františka Lýska v současnosti. Olomouc, 2010. 81 s. Bakalářská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Katedra muzikologie. Vedoucí práce Prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.
Místopis českého amatérského divadla. I. díl. Praha: IPOS-ARTAMA, 2001, s. 391.
1912 – foto členů Pěvecko-ochotnické jednoty Lumír, otisknuto v čas. Ochotnické divadlo. 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 67.
Použity údaje z databáze českého amatérského divadla

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru