Jméno autora:Vittie

Podnebí

Kapitola z knihy J. Jodase popisuje podnebí v Novém Městě, ale snad můžeme předpokládat, že v Krčíně bylo podnebí velmi podobné 🙂 Jako severovýchod země České vůbec má Nové Město podnebí mírné, zdravé, působící na úrodnost; jsouc rozloženo na skalnatém návrší ve středu lesův a zahrad jest ovíváno stále čistým vzduchem. Mimo řeku svou má Nové Město …

Podnebí Pokračovat ve čtení »

Závlahový systém

Panely zapůjčilo na výstavu konanou ve Staré škole v září 2015 Městské muzeum Nové Město nad Metují viz též Voda v krajině a závlahový systém na lukách

Ovocnářství

 Kapitola o ovocnářství v Novém Městě a jeho okolí z knihy J. Jodase Pěstováním ovoce jest Nové Město daleko široko, i za hranicemi zdávna proslulé. Kolkolem města viděti krásné řady a sady štěpeného ovoce, mezi nimi nejvíce třešně a višně, jež v počtu nezvyklém rozmnoženy jsou. Napočítáno v době nedávné na 20.000 třešňových a na 30.000 jiných …

Ovocnářství Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru