Miloslav Černý

ředitel školy v Krčíně

(1931-1992)

cerny_miloslav

Narodil se 7. července 1931 v Novém Hrádku, gymnázium navštěvoval v Dobrušce, na Vysoké škole pedagogické v Praze vystudoval chemii, přírodopis a zeměpis. Po absolutoriu se stal učitelem v Seči (1953-1965). Odtud se přestěhoval do Nového Města nad Metují a pracoval jako kulturní inspektor Okresního národního výboru v Náchodě.  V roce 1968 byl jmenován ředitelem základní školy v Krčíně.

Miloslav Černý měl mnoho zájmů, mezi něž patřila historie (zabýval se historií Nového Hrádku a Nového Města) a fotografování, sledoval sportovní dění, byl také myslivec.

Ke 150. výročí schválení výstavby staré školy v Krčíně sestavil v roce 1972 drobný sborník s názvem Vzpomínka na krčínské školy.

V roce 1982 musel ze zdravotních důvodů školu opustit. Několik let byl redaktorem Novoměstského zpravodaje. Přispíval také do zpravodaje Nového Hrádku Frymburské ozvěny.

Zemřel 11. srpna 1992.

DVOŘÁČEK, Bohumil. Z galerie osobností Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují: Tiskárna Losenický a Městská knihovna, 2008, s. 67-68. ISBN 978-80-254-1805-5.
Přejít nahoru