Antonín Boháček

lékař

(1891-1972)

Antonín Boháček se narodil 16. června 1891 v Domousnicích v okrese Jičín. Vystudoval lékařskou fakultu Karlovy univerzity a získal titul MUDr. Svou lékařskou praxi zahájil v Černčicích, kam se přiženil. Působil tam však jen krátce. Využil nabídky krčínského starosty Slavíka a přestěhoval se do nově postaveného obecního domu č. 34 na Žižkově náměstí. V roce 1929 koupil od firmy R. Bernatzký dům čp. 189 v Havlíčkově ulici, poblíž železničního mostu. Tam měl svou ordinaci jako soukromý praktický a zubní lékař až do roku 1952, kdy mu byla soukromá lékařská praxe zrušena. Poté přešel do Okresního ústavu národního zdraví na Rychtě a zároveň pracoval jako závodní lékař podniků Fruta a Jasna. Pracoval ještě v osmdesáti letech. Zemřel 20. prosince 1972.

MUDr. Boháček byl v mládí důstojníkem rakouské a potom československé armády. Za statečnost byl několikrát vyznamenán. Věnoval se studiu odborné literatury, zvláště v němčině, odebíral spoustu časopisů a vlastnil rozsáhlou knihovnu. Jeho koníčkem byl chov holubů kotrláků.

Přejít nahoru