Sokol

Župa Podkrkonošská

Rok zal. 1885
Sídlo Náchod.
Činovníci: s. Alois Bureš st. (zemřel), ns. JUDr. Jos. Čížek (Náchod), n. Gustav Šroněk (Jaroměř), j. Emanuel Roubal (Náchod), p. MUDr. Jan Nyklíček (Náchod). – Okrsk. dozorci Rejchrt, Novák, Pácalt, Rydlo. – Předs. sb. cv. náčelník a okrsk. dozorci.
Jednoty (27): Běloves, Bolehošť, Černožice, Dobruška, Dubenec, Dvůr Králové n. L.*, Hrádek Nový, Hronov*, Hořičky, Jaroměř*, Josefov, Kostelec Červený, Krčín, Město Nové nad Metují, Meziříčí, Náchod*, Opočno*, Police n. M.*, Poříč Velká, Rasošky, Radechov Dolní, Rtyně*, Skalice Č.*, Smiřice*, Trutnov*, Úpice, Vlkov.
Členů 1965, cvič. 650
Konány 2 schůze výborové, sboru 4, předsednictva 2, žup. sboru 2.
Příspěvek za člena 60 hal. Jmění župy K 422,-.
Účastníků při posledním sjezdu ve Vel. Poříčí 422, cvič. 266 v 43 družstvech. Při závodech ve cvič. prostných dobyl I. ceny Dvůr Králové. Konány též závody dorostu v běhu a skoku dalekém.

Zdroj: Župy sokolské v roce 1902

Sokol v Krčíně

Touha po tělesném cvičení a tužení těla, touha po nezdolném přátelství vedla několik nadšenců k úmyslu poříditi si jakousi domácí tělocvičnu, v níž by cvičení pravidelně mohli konati. Bylo jich nemnoho: Antonín Rydlo ml., Emil Sklenář a Václav Holeček. Jejich jará myšlenka našla v brzku ohlasu i u jiných junáků, nesoucích myšlenky za týmž cílem a ti milerádi přistoupili ke kroužku jejich. Svolána porada jak poříditi nářadí v tělocvičně a tu se ozvali mnohé hlasy, by založena byla tělocvičná jednota na základě stanov. Provedení následovalo v době velice krátké. Myšlenka zde vyslovená byla dosti příznivě přijata v kruhu širším a svolána proto ustavující schůze dne 7. května 1891 do místnosti Čtenářské besedy zde. Na prohlášení a provolání, které zasláno bylo i do okolních obcí, sešlo se asi 30 hostů, kteří se ihned přihlásili za členy. Jednání vedl zvolený předseda Antonín Rydlo st. Čteny a přijaty stanovy „Sokola“ novoměstského n. Metují a zvolen prozatímní výbor (tentýž jako později definitivní). Václav Holeček slíbil zaopatřiti hrazdu, která v brzku byla zhotovena a v taneční síni u Železů postavena.
Bratrská jednota novoměstská n. Metují požádána, aby doporučila ze svého středu bratra, který by cvičení řádně vedl. Mladé jednotě štěstí přálo, že vyslán byl nadšený sokol a horlivý cvičitel br. Joža Tomek, který od samého počátku cvičení, které se v úterý a v pátek konala, pilně navštěvoval a vedl. Zatímní výbor zadal stanovy ke schválení, leč (jak to obyčejně chodí) tyto teprve po trojím vrácení dne 31.12.1891 schváleny byly.

Dostupné z: http://www.sokol-krcin.cz/historie_sokol.htm

Pozdrav ze župního sletu v Krčíně 1902

Sokolský slet 1902

Hřiště (asi 1930)

Hřiště Sokola, cca 1930

Slet sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy v Krčíně 5. 7. 1931

Sokolský slet 1931
Zdroj: Sbírky Východočeského muzea v Pardubicích

Roku 1937 slavnostně otevřena nová sokolovna v Krčíně.

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jan. Novoměstský venkov o sobě [online]. [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: http://www.novomestskykuryr.info/010419-nove%20mesto%20nad%20metuji%20a%20okoli-1939-11%20cast.html
Sokolovna, 1937
Sokolovna, 1937
Loutkové divadlo Sokola

Od roku 1938.

Po válce LD Sokola obnovilo činnost.
1947 LD TJ Sokol přispělo na Fond pro postavení pomníku Matěji Kopeckému v Kolodějích.

Zdroj: Místopis českého amatérského divadla. I. díl. Praha: IPOS-ARTAMA, 2001, s. 391.
Loutková scéna. 1947, roč. 4, č. 1, 2. s. obálky.
Tělocvičná jednota Krčín v roce 2014

Sokol Krčín měl koncem roku 2014 300 členů, z toho oddíl národní házené 160 a oddíl všestrannosti 140. Oddíl národní házené měl 13 družstev, z toho muži A a ženy A hráli 1. ligu a ostatní Oblastní přebor východočeského kraje. V něm měl oddíl 2 družstva dorostenek, starších a mladších žákyň a po jednom družstvu mužů B, žen B, dorostenců, starších a mladších žáků.

Zdroj: Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova [online]. [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: http://www.zupanachod.cz/tj_krcin.php

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru