Památná lípa

Vojnarova lípa

Krčín, ulice Dobrušská
Lípa malolistá s úctyhodným obvodem kmene (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) 556 cm, jejíž stáří je odhadováno na 200 let, rostoucí v travnatém pásu na okraji města při výjezdu směrem na Dobrušku.

Vojnarova lípa (Tilia cordata)

Z taxonomického hlediska se jedná o lípu malolistou s úctyhodným obvodem kmene (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) 556 cm, jejíž stáří je odhadováno na 200 let, rostoucí v travnatém pásu na okraji města při výjezdu směrem na Dobrušku.

Památným stromem byla vyhlášena rozhodnutí Městského úřadu Nové Město nad Metují, odbor životního prostředí, č.j.: ORM 461/93 ze dne 21.6.1993.

K tomuto stromu se váže místní pověst z roku 1639, kdy ke Krčínu přitrhli Švédové.

V místním kostele sloužil kněz sv. mši za zemřelou, když lid uslyšel o Švédech opustil kostel, včetně ministrantů a kostelníka. Pouze kněz zůstal i ve chvíli, kdy vjel do kostela švédský důstojník, a protože se kněz i nadále modlil a neodpovídal na jeho otázky, dvakrát po knězi vystřelil a dvakrát minul. Poté z kostela odjel. Trest ho ale neminul. Když opouštěl vydrancovaný a zapálený Krčín po staré zemské stezce, vzepjal se mu u hluboké rokle kůň a zřítili se do propasti. Na tomto místě zasadil na paměť soused Vojnar, majitel pozemku, lípu, kterou však v 19. století skáceli a nově vysazená lípa stojí dnes pod jménem lípa Vojnarova.

TOVÁRKOVÁ, Jana. Vojnarova lípa [online]. Nové Město nad Metují: Městský úřad [cit. 2017-01-26]. Dostupné z: http://www.novemestonm.cz/turista/zajimavosti/pamatne-stromy/vojnarova-lipa-0_49.html

Žižkova lípa

Žižkova lípa v Krčíně u Nového Města nad Metují roste při silnici na Spy. Má nižší silný kmen zajímavého tvaru s výrůstky a boulemi. Koruna silných živoucích větví je rozložitá a bohatá. Už Alois Jirásek ve svých pamětech vzpomíná, že otec, když spolu jeli na trh do Dobrušky, mu ji ukazoval. Nazýval ji lípou Žižkovou. Vypravuje se, že pod ní Žižka odpočíval při tažení k Jaroměři, kam jel ztrestat hejtmana královského vojska Hynka Červenohorského za urážku husitů.

K době vysazení lípy se traduje ještě jedna pověst, která by spíše odpovídala jejímu skutečnému stáří. Měl ji podle pověsti vysadit hospodář Vojnar v roce 1639 na památku švédského vojáka, který se v těch místech zabil pádem s koně.

Zdroj: Žižkova lípa v Krčíně u Nového Města nad Metují. Památné stromy.cz [online]. [cit. 2017-01-26]. Dostupné z: http://pamatnestromy.cz/pamatne-stromy-krcin.html

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru