Stará škola

Bratří Čapků čp. 22, Krčín

1824-1892

Původní krčínská škola byla dřevěná a na počátku 19. století už značně zchátralá. Majitel panství František Josef z Dietrichsteina nařídil postavit školu novou. Stavba proběhla v letech 1823-1824 na náklady vrchnosti. Škola měla jednu třídu, dvě světnice pro učitele, kuchyň, komoru a sklep. Patřil k ní ještě dřevník, chlév a stodůlka. Vyučovat se zde začalo 28. května 1825.

Ačkoli školu nenavštěvovali všichni přihlášení žáci pravidelně, docházelo jich koncem 70. let 19. století do jedné třídy sto dvacet tři. Obecní zastupitelstvo se tedy rozhodlo přístavbou školu rozšířit na dvoutřídní. Při té příležitosti byl velký pokoj přestavěn na byt pro řídícího učitele a menší pokoj na byt pro mladšího učitele. Přestavba byla hotova k 1. září 1878.

V roce 1885 se místní školní rada usnesla na dalším rozšíření školy a zatím pronajala pro novou třídu samostatnou místnost v prvním patře domu č. 40 (dnes restaurace U Holubů).

V roce 1888 školu prohlédl okresní lékař MUDr. František Plzák a shledal, že hygienické podmínky ve škole jsou zcela nevyhovující. Místní školní rada se musela rozhodnout, zda stávající školu opět rozšíří nebo postaví školu novou v dolním Krčíně.

9. srpna 1891 byl položen základní kámen nové školní budovy na Žižkově náměstí a 18. září 1892 se ve škole začalo vyučovat.

Budova staré školy byla využita jako dům pro chudé.

Pohled na starou školu ze zvonice. Fotografováno mezi rokem 1928-1932. Fotografie je převzata z knihy Ladislava Hartmana Staré a nové Nové Město nad Metují, která vyšla v roce 2006 u příležitosti stejnojmenné výstavy k 505. výroční založení Nového Města nad Metují.

Stará škola ve stabilním katastru (indikační skica) – 1840

Stará škola na mapě Krčína – 2016

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru