Jan Dvořáček

krčínský kronikář, starosta

(1880-1943)

dvoracek_jan

Jan Dvořáček se narodil 19. června 1880 ve Lhotě pod Hořičkami. Do Krčína příšel v roce 1897, když po absolvování měšťanky a dvou tříd tkalcovské školy v Náchodě získal zaměstnání u firmy Glass a Bondy. Bydlel u krejčího Josefa Sedláčka. Vstoupil do Sokola a do Čtenářské besedy a seznamoval se s kulturním dědictvím obce. V roce 1901 nastoupil jako přejímač zboží a sukařský mistr v továrně Ferdinanda Přibyla, ale ještě téhož roku musel narukovat do Hradce Králové. Z prezenční služby byl propuštěn až po čtyřech letech a začal jako kreslič a manipulant opět u firmy Glass a Bondy. Uplynuly čtyři měsíce a od dubna 1905 se s ním shledáváme u Přibylů ve funkci dílovedoucího. Za dva roky je už technickým ředitelem a tento postup jistě něco vypovídá o jeho osobních schopnostech.

Dne 12. června 1906 se Jan Dvořáček oženil s Marií Přibylovou, dcerou obchodníka z čp. 79 a dne 1. prosince 1906 smíšený obchod od tchána koupil. Obchod vedla jeho manželka a on dál pracoval v továrně.

Roku 1912 byl poprvé zvolen do obecního zastupitelstva. Za první světové války bojoval na několika frontách. V Itálii v roce 1918 za bojů na Piavě onemocněl a vystřídal pobyt v několika nemocnicích, naposledy v klášteře Milosrdných bratří v Novém Městě nad Metují. Po vyléčení dokončil vojenskou službu v České Lípě.

Podruhé se stal členem zastupitelstva v roce 1919 a potřetí 1923, kdy byl zároveň jednomyslně zvolen starostou Krčína. Funkci zastával až do roku 1928. Zemřel 26. září 1943.

Kroniku si městys Krčín založil už roku 1883, nikdo do ní však nepsal a papír byl po čtyřiceti letech nezpůsobilý. Proto na popud Jana Dvořáčka obec zakoupila novou knihu a usnesením obecního zastupitelstva ze dne 29. května 1923 ho jmenovala prvním kronikářem. Kroniku vedl až do své smrti.

Zemědělský ústav pro kulturní a hospodářské povznesení severovýchodních Čech udělil Janu Dvořáčkovi dne 13. února 1938 za vzorné vedení kroniky pochvalné uznání.

DVOŘÁČEK, Bohumil. Z galerie osobností Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují: Tiskárna Losenický a Městská knihovna, 2008, s. 74-75. ISBN 978-80-254-1805-5.
Přejít nahoru