Odborné vyjádření Ústavu dějin umění AV ČR

Dne 17. ledna 2016 požádal Spolek Krčín Ústav dějin umění Akademie věd České republiky o odborné vyjádření k architektonické a památkové hodnotě Staré školy.

Dne 3. února 2016 navštívil Krčín a Starou školu PhDr. Dalibor Prix, CSc., a následně obdržel Spolek Krčín odborné vyjádření, které si můžete přečíst v plném znění zde.

Přejít nahoru