Radnice

Stavba radnice byla zahájena v roce 1905. Stavbu započal stavební mistr František Uhlíř a od něho ji převzal stavitel Otakar Nypl z Nového Města nad Metují. Otakar Nypl realizoval mimo jiné v letech 1909-1911 přestavbu novoměstského zámku podle návrhu Dušana Jurkoviče (pro Josefa Bartoně z Dobenína), v roce 1924 se podílel na obnově někdejšího konventu na Zbraslavi (pro Cyrila Bartoně z Dobenína) či vedl v letech 1924-1925 stavbu vily Čerych v České Skalici (pro Ladislava Bartoně z Dobenína).

Radnice byla slavnostně otevřena ve dnech 14. a 15. září 1907.

V roce 1949 byl Krčín připojen k Novému Městu a do budovy radnice se nastěhovala mateřská škola.

radnice_1908
1908
Radnice 1907
DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují: Městský úřad, 1998, s. 38. ISBN 80-238-3095-3.
ZATLOUKALOVÁ, Ilona. Stavby rodu Bartoňů na Náchodsku [online]. Brno, 2009. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. [cit. 2017-02-01]. Vedoucí práce PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Zbraslavská historie [cit. 2017-02-02]
Přejít nahoru