Použité zdroje

BRANDEJS, Čestmír. „Stará” krčínská škola. Novoměstský zpravodaj, září 2015, s. 11.

ČERNÝ, Miloslav. Vzpomínka na krčínské školy: 1822 – 1892 – 1972. Nové Město nad M.: SRPŠ při ZDŠ Krčín, 1972. 23 s.

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA. Geovědní mapy 1 : 50 000.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Hlásná a předpovědní povodňová mapa.

ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ. V Novém Městě nad Metují objevili kloubní kost z mamuta. 9. 1. 2006.

DVOŘÁČEK, Bohumil. Osobnosti Nového Města: František Nepilý (1850-1918) a škola v Krčíně. Novoměstský zpravodaj, leden 2003, s. 2-3.

DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují: Městský úřad, 1998. ISBN 80-238-3095-3.

DVOŘÁČEK, Bohumil. Školní inspekce v Krčíně 1870.

DVOŘÁČEK, Bohumil. Z galerie osobností Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují: Tiskárna Losenický a Městská knihovna, 2008, s. 67-68. ISBN 978-80-254-1805-5.

DVOŘÁČEK, Jan. Novoměstský venkov o sobě

Fotohistorie

HARTMAN, Ladislav. Legionáři z Nového Města nad Metují, Krčína, Spů a Vrchovin. Nové Město nad Metují: Městské muzeum, 2018. ISBN 978-80-87401-52-1.

Heraldry of the World

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011. III. Počet obyvatel a domů podle krajů, okresů, obcí, částí obcí a historických osad/lokalit v letech 1869–2011. Praha: Český statistický úřad.

JEŽEK, J. Kde je zakopaný mamut?: na Žernově a možná taky v KrčíněKrajinou a přírodou východních Čech. 13. 2. 2013

JODAS, Josef. Památnosti Nového Města n. M.: dle zápisek Františka Slavíka. Nové Město n.M.: J. Jodas, 1886.

Krčín: pamětní knihy a kroniky

MICHÁLEK, B. Průvodce ptačím parkem Josefovské louky. 2. dopl. vyd. Česká společnost ornitologická, 2017. ISBN 978-80-87572-37-5.

MIKALOVÁ, Šárka. Odkaz Františka Lýska v současnosti. Olomouc, 2010. 81 s. Bakalářská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Katedra muzikologie. Vedoucí práce Prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.

Místopis českého amatérského divadla. I. díl. Praha: IPOS-ARTAMA, 2001.

Náchodsko od minulosti k dnešku: sborník příspěvků k šedesátinám PhDr. Ladislava Hladkého, CSc. Náchod: Okresní muzeum, 2002, s. 123–140. ISBN 80-238-8851-X.

Národní databáze brownfieldů 

Od kladského pomezí: vlastivědný časopis pro politický okres broumovský, náchodský, novoměstský n. M. a trutnovský, 1924-1925, roč. 2, s. 76-78.

Od kladského pomezí: vlastivědný časopis pro politický okres broumovský, náchodský, novoměstský a trutnovský. 1926-1927, roč. 4, s. 38-40, 55-58.

Od kladského pomezí: vlastivědný časopis pro školní okresy: broumovský, náchodský, novoměstský nad Metují, trutnovský a přilehlý obvod menšinový. 1928-1929, roč. 6, s. 49-50.

Ochotnické divadlo. 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 67.

Orlické hory a Podorlicko: sborník vlastivědných prací: přírodou, dějinami, současností. Rychnov nad Kněžnou: Muzeum a galerie Orlických hor. 2007, sv. 21/2, s. 65-70. ISBN 978-80-86076-76-8.

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 1888–1909. 28 sv.

Památné stromy.cz

Pamětní kniha Nového Města nad Metují

PEREMSKÁ, L. Váš rodokmen krok za krokem. Brno: CPress, 2013. ISBN 978-80-264-0279-4.

Poštovní muzeum Vyšší Brod

REINER, Martin. Zapomenutí básníci 

RIS: regionální informační servis

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují

Sbírky Východočeského muzea v Pardubicích

Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova

Stabilní katastr. In Wikipedie: otevřená encyklopedie.

TOVÁRKOVÁ, Jana. Vojnarova lípa. Nové Město nad Metují: Městský úřad.

TŮMA, Jan. Archeologické výzkumy Jana Karla Hrašeho. In Náchodsko od minulosti k dnešku. Sv. 5. Jan Karel Hraše (1840-1907). Sborník příspěvků ke stoletému výročí úmrtí Jana Karla Hraše. Editor Václav Sádlo. Liberec: Bor, 2007, s. 45-114. ISBN 978-80-86807-72-0.

Úzkorozchodky

VALENTOVÁ, E. Novoměstské obrázky. Nové Město nad Metují: Městská knihovna, 2017. ISBN 978-80-87743-12-6.

ZATLOUKALOVÁ, Ilona. Stavby rodu Bartoňů na Náchodsku. Brno, 2009. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy.  Vedoucí práce PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Zbraslavská historie

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru