Školní inspekce v Krčíně 1870

Bohumil Dvořáček

Ve Státním archivu v Náchodě si lze pročíst Zápisky o konaných inspekcích škol soudního okresu Novo-Městského a okresu Opočenského ode dne 17. května do dne 6. července léta 1870,“ které pořídil okresní školní inspektor Tomáš Vorbes. Jmenovaný ve své zprávě dne 6. července 1870 zaznamenal:

Krčínská škola je dobré stavení, sem tam na hospodářských staveních porouchaná střecha. Kolem školy zahrada ovocná bez plotu. Světnice světlá, z levé strany a ze zadu světlo…

Učitel Nepilý, starému sedmdesátiletému Skálovi k ruce daný se nad mé očekávání držel, a prospěch žáků nebyl nepatrný ve všem. Ve všech odděleních hezky četli. Odd. II. pracovalo písemně krátké věty o užitečnosti domácích zvířat – odd. III. Rozličnosti „kozy a ovce“. Oboje co do slohu i pravopisu poměrně dosti správně. Na úloze III. odd. mluvnice a pravopis. V mluvnici drží se chodu mluvnice v čítankách, pracuje úlohy v pořádku a libuje si i knihu i pořádek. Píše dle systému a žáci mají ruku dost úhlednou.  U malých čten a rozbírán článek 89 „Tělo“. U větších z druhé čítanky „Hmyz“. U III. odd. „Tataři a porážka na Hostýně“. Při výkladu všude ke spokojenosti. Žáci se znali i v novějších věcech. Kreslení dosti s porozuměním věci, jenže mnoho lineálu užívali. Mají Studničkovu mapu zemí koruny České, pak mapu Rakouska malou, počítadlo ale u správy.

Byl jsem vcelku s Nepilým spokojen. S učitelem se snáší, u občanů, kteří dle slov Skálových spořádaně žijí, jest ve vážnosti, jest obecním písařem a má stravu u občanů, zaseli mu záhon lnu. Zvláště si oba učitelé chválí představeného, mlynáře (Baše). Tento byl dříve sedlákem a koupiv mlýn Krčínský, znamenitě jej zlepšil a všímaje si všeho hospodářského a průmyslového pokroku, jest přítelem školy.

Co se štěpařství týká, pravil učitel, že by tu byla zbytečná školka, an každý jednotlivý v krajině mnoho stromů pěstuje a štěpovati umí. Zato ale Nepilého jsem podnítil ku sázení moruší, zvláště u hřbitovní zdi. Kromě toho chtějí ku škole dáti živý plot, a tu jsem si přál, aby byl morušový. Kolem školy je ještě kousek lada, jež má ke škole přidáno býti, by snadno mohlo uživiti 200 keřů a stromů. Nepilý ubezpečoval, že snadno toho při dobré vůli představenstva docílí. Uvidím přes rok, co z těch slibů stalo se skutkem.

Zpěv dětí dvouhlasý dobře šel. Zpívaly těžké Ave Maria, potom Moravan jsem a Jeník. Nepilý zpíval třetí hlas“ [1] .

[1] DVOŘÁČEK, Bohumil. Školní inspekce v Krčíně 1870.
Přejít nahoru