Bartoňovy sady

Park byl založen roku 1908 na místě zasypaného řečiště Metuje a dostal jméno Bartoňovy sady. Dne 13. dubna 1919 zde byla vysazena Masarykova lípa. V roce 1924 byl v parku postaven pomník Janu Žižkovi a v srpnu 1932 také památník zakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi. Opodál, na úpatí vysokého železničního náspu stojí od roku 1875 pískovcový balvan, který připomíná existenci krčínské tvrze Budín, jejíž pozůstatky byly zasypány při stavbě trati.

Cvičiště Sokola v Bartoňových sadech
Přejít nahoru