Pohanské pohřebiště u Krčína

František Kuchař

Na jihu Krčína těsně při trati rozkládá se volné návrší, jež zpovzdáli na sev. straně obtéká řeka Metuje. Na tomto návrší rozkládalo se do r. 1875 velké pohanské pohřebiště, jež však zničili dělníci, pracující na stavbě dráhy. Teprve 1878 dověděl se o něm J. K. Hraše a pokud z pohřebiště ještě co zbylo, 17. 5. 1878 prozkoumal.

Zachovaný 1 hrob byl zvýši 1,3 m, klenutý a kameny byly spojeny hlínou na kaši rozdělanou. Vybudován byl takto: Na dno dána byla hlína a na ni pak položeny ploché (opukové) kameny. Na tyto dáno opět něco hlíny (jílu) a do ní položeny byly 3 převrácené popelnice s popelem a kostičkami. Žádná z popelnic nebyla celá a hned původně, kdy byly do mohyly dávány, byly již rozbity, neboť se pod nimi nenalézal ani kousek střepinky. I ostatní popelnice nalezené poblíž byly rozbity, jiné památky pak přehnuty, přelomeny asi na důkaz smutku, smrti.

Mimo popelnice z bílého jílu a začervenalé hlíny byly nalezeny ještě velké železné nůžky, podobné našim, jimiž ovce stříháme, (hořejší polovice jejich jest ohnuta a špice ulomena) 12 rozličných nožů železných, některý s bronzovými nýtky dřevěné střenky připevňujícími, kolečko železné, železná násada asi 5 dm dlouhá, hřídel to z brusu s klikou, třmen železný primitivní výroby, petlice železná se skobou, šíp železný, mnoho menších hřebíků zahnutých, kůstky z rozličných zvířat, jako z ptáků, ryb, čelisti pstruhů a štik, z hovězího dobytka i koňského, pecky třešní, lískové ořechy, obilí, skořápky z vajec, kusy železa a tu a tam bronzu.

Nad popelnicemi a památkami byla hlína silně do červena propálena a pak kamení klenbu uzavírající. Všude pak bylo množství popela, uhlí, kousků popelnic a hřebíků. Některé popelnice byly i zdobeny tečkami, čárkami a bílou a červenou barvou a uvnitř buď zeleně neb červeně klejtovány. Některé měly ouška. Všecky byly menšího tvaru.

J. K. Hraše usuzuje, dle způsobu provedení, že památky zde uložené pocházejí z poslední doby pohanské.

KUCHAŘ, F. Pohanské pohřebiště u Krčína. Od kladského pomezí: vlastivědný časopis pro politický okres broumovský, náchodský, novoměstský n. M. a trutnovský. 1924-1925, roč. 2, s.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru