Stará krčínská škola

Stara_skola_1923

Myšlenkou, že by měla stará škola nadále sloužit obyvatelům Krčína, zakončil svůj článek v zářijovém čísle Novoměstského zpravodaje PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.

S laskavým souhlasem autora publikujeme níže článek v plném znění.

… I stará krčínská škola si zaslouží tuto úctu, základy vzdělanosti a výchovy v ní získali naši předkové, bez nichž bychom nežili a nezískali vzdělání ani my. Stará krčínská škola je však nyní prázdná a zasloužila by si nové využití. Byl by to vhodný prostor pro setkávání nejen krčínských důchodců, ale všech generací. Pan řídící Nepilý dbal o krásu svého okolí, mohl by proto vzniknout novodobý okrašlovací spolek, který by zde získal důstojné centrum. Jeho členové by se jistě zamysleli nad co nejvhodnějším využitím této školy. Je nemnoho měst, kde se škola
z 19. století dochovala.

Celý článek PhDr. Čestmíra Brandejse, CSc., publikovaný v září 2015 v Novoměstském zpravodaji na s. 11, si můžete přečíst zde.

Stará škola v roce 2015, foto Petr Tomáš
Stará škola v roce 2015, foto Petr Tomáš
BRANDEJS, Č. „Stará” krčínská škola. Novoměstský zpravodaj, září 2015, s. 11.
Přejít nahoru