Obchod, podniky, řemesla

Mlýn

Mlýn Černých Mlýn v Krčíně na náhonu z řeky Metuje je doložen už v 1. pol. 14.stol. (Sedláček, 1887). Dřevěná stavba mlýnice byla součástí usedlosti o více budovách. Dnes slouží hlavní, zděná budova k obývání a celek je veden v katastru jako zemědělská usedlost. Mlýn není v provozu. Náhon je vyschlý, zčásti zasypán. Další podrobnosti Článek v PDF Zdroj: NESNÍDALOVÁ, Eva. Mlýn Černých v Krčíně. Vodní mlýny.cz [online]. [cit. …

Mlýn Pokračovat ve čtení »

Kovárny

… Dvě kovárny byly také v Krčíně, jedna na Žižkově náměstí, druhá v ulici 1. máje, těsně pod křižovatkou. Kovárny byly ve městech velice důležité. Kovář se bral jako výjimečný člověk, protože kromě zručnosti ve svém řemesle také léčil lidi i hospodářská zvířata. V kovárně se scházeli lidé z širokého okolí a řešily se zde různé důležité problémy. Z kovárny se do daleka ozývalo rytmické zvonění kladiv, větší kusy zpracovávali i tři …

Kovárny Pokračovat ve čtení »

Ferdinand Přibyl a synové

V roce 1892 postavil Ferdinand Přibyl (1847-1933) v Krčíně mechanickou tkalcovnu se stovkou stavů. V roce 1900 rozšířil tkalcovnu o dalších sto stavů, přistavěl barevnu a bělidlo. V roce 1904 přijal za společníky své firmy syny Bohumila a Ferdinanda a název firmy změnil na Ferdinand Přibyl a synové. V roce 1913 syn Bohumil zemřel . Za první světové války prošla továrna krizí, ale stále vyráběla. V roce 1918 byl za společníka firmy …

Ferdinand Přibyl a synové Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru