Žižkova mohyla

Na návrh místního osvětového sboru v Krčíně se 18. srpna 1924 usneslo obecní zastupitelstvo zbudovat k 500. výročí smrti Jana Žižky mohylu. Náčrtky na mohylu zhotovil obecní tajemník Vanický a stavební asistent František Cihlář. Pro místo stavby byly vybrány Bartoňovy sady (park proti radnici).

Se stavbou se započalo 22. září, téhož dne protestoval jménem katolíků proti stavbě mohyly Josef Žďárek, chalupník z Krčína čp. 21.

Povozy dovážející kámen na stavbu zdarma zapůjčili továrník Přibyl, Antonín Železo, Václav Voborník, Matěj Rydlo a František Kejzlar. Na stavbu mohyly byl použit stavební kámen z obecních lomů, balvany z písníku na Kopci a od Josefa Šimůnka. Pískovcový kámen byl přivezen z bouraných valů josefovské pevnosti. Bronzový kalich věnoval místní osvětový sbor.

5. října byla mohyla slavnostně odhalena. Náklad na výstavbu činil 622 Kč (bochník chleba o váze 1,75 kg stál v té době 5 Kč, káva Santos 32 Kč).

021
2017
017
2017
Kronika Městyse Krčín [vid. 2017-02-13]
http://www.historickasidla.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&dr=1547 [vid. 2017-02-13]
Přejít nahoru