Pamětní deska na radnici

V první světové válce bylo z Krčína povoláno do armády 324 mužů. Z nich 45 padlo a 8 zůstalo nezvěstných.

Obětem světové války 1914-1918 obec pořídila pamětní desku, jež byla na radnici odhalena 28. října 1933. Jednalo se o cizelovanou bronzovou desku s vyrytými 45 jmény padlých.

Zdroj: DVOŘÁČEK, Bohumil. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují: Městský úřad, 1998, s. 39. ISBN 80-238-3095-3.
Obětem světové války 1914-1918
Původní deska z roku 1933

Jména padlých krčínských občanů uvedená na pamětní desce:

Josef Andrš – stavitelský příručí,

 Rudolf Blažek – dělník,

Ant. Cimr – tkadlec,

Václav Ducháč – hudebník,

Fr. Čtvrtečka – dělník,

Jos. Hejna, dělník,

Bohuslav Imlauf, zahradník,

 Fr. Janko, zámečník,

Josef Kobrle, tkalc. mistr,

Ant. Krejza, hudebník,

Fr. Mohlanec, obch. jednatel,

 Josef Mádr, tkadlec,

Ant. Novotný, tkadlec,

 Jos. Novotný, pekař,

 Václav Matys, cihlář,

Ant. Poláček, chalupník,

Václav Pavel, dělník,

Ant. Přibyl, dělník,

St. Rydlo, chalupník,

 Jos. Remeš, pekař,

 Fr. Slánský, cementář,

Jos. Šinták, tkadlec,

Jan Šimůnek, chalupník,

 Jan Šimůnek, zedník,

Václav Šimůnek, zedník,

 Jos. Šmoranc, tkadlec,

 Jan Štencl, dělník,

Bohuslav Špaček, hudebník,

Jos. Šimon, železniční dělník,

 Jos. Tencar, tkadlec,

Václav Ulich, tkalcovský mistr,

Václav Vlášek, tkadlec,

 Jos. Vích, tkadlec,

Fr. Valášek, truhlář,

 Jos. Truneček, dělník,

Petr Herzig, dělník.

Jména nezvěstných:

Jos. Grol, tkadlec,

 Jan Krejza, dělník,

Jan Andrš, dělník,

 Fr. Mádr, zahradník,

Fr. Pátek, tkadlec,

Karel Sochor, dělník,

 Fr. Švorc, tkalcovský podmistr,

 Jos. Hencl, tkadlec,

Jan Krahulec, varhanář.

Zdroj: BAREŠ, Michal. Válečná období Nového Města nad Metují v obrazech: novoměstští rodáci v první světové válce. Hradec Králové, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové. Filozofická Fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví. Vedoucí práce doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

V Krčíně někdo ukradl pamětní desku padlým ve válce

Jiří Hladík

Nové Město nad Metují–Krčín – V noci z 18. na 19. srpna 2010 byla ze zdi někdejší krčínské radnice, dnes sídla mateřské školy a pošty, ukradena bronzová pamětní deska padlým v 1. světové válce.

Myšlenku zřídit památník k uctění obětí první světové války inicioval v roce 1933 tehdejší krčínský starosta František Slavík, který původně navrhl umístit desku na vnější východní zdi kostela sv. Ducha. Uvažovalo se i o postavení pomníku v nedalekém parku. Komise, ve které se sešli zástupci místních nepolitických spolků a zástupci pozůstalých po padlých, však nakonec doporučila instalovat desku na vnější zdi radniční budovy.

Tehdejší krčínský kronikář o tom píše: „Dne 20. srpna 1933 sešel se komitét a usnesl se poříditi pamětní desku odlitou z bronze ciselovanou s vylitými 45 jmény padlých, dle návrhu firmy Franta Anýž a spol. v Praze za cenu 7960,- Kč. Velikost asi 120 cm v šíři a 160 cm výši s nápisem: Obětem světové války 1914 – 1918 obec Krčín.“

Firma významného českého umělce Franty Anýže (podílela se mj. na vybavení interiérů pražského Obecního domu, Národního domu na Smíchově, Vinohradského divadla i náchodského Beránku) desku zhotovila ještě na podzim toho roku. Na desce se v konečné podobě objevil nápis v kapitálkách: OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-1918 / VĚNUJE MĚSTYS KRČÍN.

Uprostřed pod výše uvedeným nápisem je na lipových ratolestech a meči položená francouzská přilba s československým znakem používaným legiemi. Níže jsou pod sebou ve dvou sloupcích jména padlých v abecedním pořadí. Na posledním řádku uprostřed je jméno poslední pětačtyřicáté oběti.

V říjnu 1933 byla deska umístěna na zeď radnice pod obecní znak, vlevo od vchodu do budovy. Krčínská pamětní kniha přináší záznam ze slavnostního odhalení desky: „Patnácté výročí obnovení československé samostatnosti oslaveno dne 28. října slavnostněji, než v uplynulých letech. Ráno o 8 ½ hod. vyšel ze Strážnice průvod v jehož čele kráčela školní mládež a pozůstalé příbuzenstvo po obětech světové války. Pak následovala hudba, obecní zastupitelstvo, Sokolové, hasiči a sportovní klub. Účast byla velká.
Před radnicí učiněn sraz a z balkonu promluvil o významu dne štábní kapitán, učitel Josef Brandejs. S oslavou národního osvobození spojena slavnost odhalení pamětní desky věnované obcí obětem světové války r. 1914-1918 se jmény 45 obětí. Uvedeni jsou pouze vojáci, kteří při odchodu na vojnu měli své stálé bydliště v Krčíně, bez ohledu do které obce příslušeli. Skoro ze všech domů vlály prapory a vlajky. Po slavnosti následoval koncert na náměstí až do 12. hodiny polední. Večer pak v rámci slavnosti sehráno v hotelu Železo divadelní představení Stilmondský starosta. V divadle byla účast as 120 osob.“

Pamětní deska vydržela na zdi radnice deset let. Jako připomínka československé samostatnosti však byla trnem v oku nacistických úřadů a dne 19. července 1943 musela být sňata. Na své místo se vrátila po válce, v roce 1945.

V souvislosti s úpravou a revitalizací protilehlého parku navrhl počátkem roku 2007 tehdejší městský architekt přemístit desku do parku. Tento nápad však nenašel podporu veřejnosti a deska se jmény padlých zůstala na svém původním místě. Až do letošní osudné srpnové noci, kdy zmizela.

Zdroj: http://nachodsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/krcin-pametni-deska-ukradena20100822.html

V roce 2015 byla na radnici osazena replika pamětní desky.

Replika pamětní desky. Foto 2016
Replika pamětní desky. Foto 2016
Přejít nahoru