Zemědělství

Závlahový systém

Panely zapůjčilo na výstavu konanou ve Staré škole v září 2015 Městské muzeum Nové Město nad Metují viz též Voda v krajině a závlahový systém na lukách

Ovocnářství

 Kapitola o ovocnářství v Novém Městě a jeho okolí z knihy J. Jodase Pěstováním ovoce jest Nové Město daleko široko, i za hranicemi zdávna proslulé. Kolkolem města viděti krásné řady a sady štěpeného ovoce, mezi nimi nejvíce třešně a višně, jež v počtu nezvyklém rozmnoženy jsou. Napočítáno v době nedávné na 20.000 třešňových a na 30.000 jiných …

Ovocnářství Pokračovat ve čtení »

Voda v krajině a závlahový systém na lukách

V přírodní říční krajině je voda zadržována hlavně v podzemních systémech nejbližšího okolí řek. Tato schopnost je tím větší, čím více humusu půda obsahuje (humus je to tmavé, co vzniká v kompostu). Zatímco půda bohatá na humus zadrží až 400 litrů vody na jednom metru čtverečním, o humus ochuzená jen zhruba 60 litrů. Další voda se zachytí v tůních, slepých a odstavených ramenech řek, rašeliništích, ale i tlejícím dřevě a tělech organismů. …

Voda v krajině a závlahový systém na lukách Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru