Škola

Školy na kladském pomezí ke konci 18. století

Václav Černý Jak ohromný pokrok učinilo všeobecné vzdělání školské za poslední století, je každému známo. Ale plně si jej uvědomíme teprve tehdy, můžeme-li dnešní stav srovnati se stavem minulým, jestliže se zachovaly starší zprávy. A vskutku se zachovaly zprávy velmi cenné o školství v celých Čechách z let 1790-1798. Při reformách školských, jež byly u nás …

Školy na kladském pomezí ke konci 18. století Pokračovat ve čtení »

Školní inspekce v Krčíně 1870

Bohumil Dvořáček Ve Státním archivu v Náchodě si lze pročíst Zápisky o konaných inspekcích škol soudního okresu Novo-Městského a okresu Opočenského ode dne 17. května do dne 6. července léta 1870,“ které pořídil okresní školní inspektor Tomáš Vorbes. Jmenovaný ve své zprávě dne 6. července 1870 zaznamenal: „Krčínská škola je dobré stavení, sem tam na hospodářských staveních porouchaná …

Školní inspekce v Krčíně 1870 Pokračovat ve čtení »

Stará krčínská škola

Myšlenkou, že by měla stará škola nadále sloužit obyvatelům Krčína, zakončil svůj článek v zářijovém čísle Novoměstského zpravodaje PhDr. Čestmír Brandejs, CSc. S laskavým souhlasem autora publikujeme níže článek v plném znění. … I stará krčínská škola si zaslouží tuto úctu, základy vzdělanosti a výchovy v ní získali naši předkové, bez nichž bychom nežili a nezískali vzdělání ani my. …

Stará krčínská škola Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru